Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PHẠM THANH HẢI (Chủ biên) – ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN – LÊ TRUNG HƯNG – ĐẮC THỊ ẤT – TRẦN NGỌC TRƯỜNG
Giáo trình sơ cấp Nghề Trồng Hoa Lan
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNNội dung:

Bài 1: Trồng lan
1. Tiêu chuẩn cây lan giống
2. Đặc điểm cơ bản một số loại hoa lan phổ biến
3. Các cách trồng lan
4. Quy trình trồng lan vào giá thể

Bài 2: Chăm sóc lan giai đoạn phát triển rễ, thân, lá
1. Lập lịch chăm sóc lan
2. Thực hiện các biện pháp chăm sóc
3. Bổ sung dinh dưỡng cho lan

Bài 3: Chăm sóc lan giai đoạn ra hoa
1. Chăm sóc cây lan trưởng thành
2. Bón phân, bổ sung dinh dưỡng

Bài 4: Trồng và chăm sóc địa lan
1. Yêu cầu của địa lan
2. Trồng và chăm sóc địa lan
2.1. Các giai đoạn sinh trưởng trước khi ra hoa
2.2. Sinh trưởng và phát triển trong 1 vụ hoa

Gửi phản hồi