Thông báo: Các đơn hàng trên website hiện chưa có hiệu lực

Giáo trình Trồng và chăm sóc mai vàng

Giáo trình Trồng và chăm sóc mai vàng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HUYỀN (Chủ biên) – LÂM ANH NGHIÊM – TRẦN THỊ THU TÂM
Giáo trình sơ cấp nghề: TRỒNG MAI VÀNG, MAI CHIẾU THỦY
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nội dung:

Bài 1: Kỹ thuật nhân giống mai vàng
1. Đặc điểm thực vật học của cây mai vàng
2. Yêu cầu ngoại cảnh nhân giống mai vàng
3. Thiết kế vườn ươm mai giống
4. Nhân giống mai vàng

Bài 2: Trồng và chăm sóc mai vàng giai đoạn vườn ươm
1. Thời vụ, đất trồng mai vàng
2. Mật độ, khoảng cách trồng mai vàng
3. Trồng mai vàng
4. Chăm sóc mai vàng

Bài 3: Trồng và chăm sóc mai vàng ngoài vườn sản xuất
1. Trồng mai vàng
2. Chăm sóc mai vàng
3. Bón phân cho cây mai
4. Phòng trừ cỏ dại, sâu, bệnh hại cây mai vàng
5. Cắt tỉa cành mai vàng
6. Xử lý mai vàng ra hoa dịp tết nguyên đán

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi