Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS ĐỖ HÀM – TH.S NGUYỄN TUẤN KHANH – TH.S NGUYỄN NGỌC ANH
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI HÀ NỘI – 2007Nội dung

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG NÔNG NGHIỆP
1. Phân bón hóa học
2. Hóa chất bảo vệ thực vật
3. Các loại hóa chất bảo vệ thực vật thông dụng

Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1. Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường
2. Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến môi trường

Chương 3: ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
1. Nhiễm độc và cơ chế bệnh sinh
2. Các yếu tố ảnh hưởng tới độc tính của
3. Các yếu tố nguy cơ
4. Các loại ảnh hưởng độc

Chương 4: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG NHIỄM ĐỘC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT
1. Quản lý, giám sát việc sản xuất và sử dụng HCBVTV an toàn
2. Tăng cường giáo dục, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và sử dụng HCBVTV
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng HCBVTV và các chiến lược kiểm soát các sâu bệnh gây hại
4. Lựa chọn các phương pháp tiêu diệt sâu bệnh

Chương 5:CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG PHÁT HIỆN SỚM VÀ SƠ CỨU BAN ĐẦU NHIỄM ĐỘC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI CỘNG ĐỒNG
1. Các biện pháp dự phòng
2. Phát hiện sớm và xử trí ban đầu nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật

Gửi phản hồi