Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hoa hồng – Kỹ thuật trồng, chăm sóc và trang trí – TS. Dương Công Kiên

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: TS. Nguyễn Công Kiên
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP.HCM – 2007Nội dung:

Phần 1. Giới thiệu tổng quan – Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng
1. Sơ lược về cây hoa hồng (Rose)
1.1. Đặc điểm họ hoa hồng – Rosaeae
1.2. Truyền thuyết và lịch sử
1.3. Nguồn gốc hoa hồng
1.4. Phân loại thực vật
– Phân loại hoa hồng
– Các loại hoa hồng cổ nhất trên thế giới
– Các nhóm hoa hồng
1.5. Hình thái giải phẫu
1.6. Sâu bệnh thường gặp
– Một số loại côn trùng gây hại thường gặp
+ Sâu tơ, sâu đo
+ Sâu đục thân
+ Rệp sáp
+ Bọ cánh cứng
+ Bọ nhảy trên lá
+ Rầy xanh
+ Rầy nâu
+ Rầy đeo
+ Sên nhỏ
– Một số bệnh do nấm và vi khuẩn thường gặp
+ Bệnh thối gốc
+ Bệnh đốm đen
+ Bệnh gỉ sắt
+ Bệnh thối rễ
+ Bệnh phấn trắng – (Powdery Mildew)
+ Bệnh cháy lá (Downy Mildew)
+ Bệnh ri (Rust symptoms on Rose)
+ Bệnh khối u
+ Virus khảm (Mosaic virus)
+ Bệnh xoăn lá (Rosette – Rose Rosette)
+ Giun tròn gây khối u ở rễ (Root Knot Nematodes)
+ Nhiễm mặn
+ Sự thiếu đạm
1.7. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng
– Một số giống hoa hồng phổ biến tại Đà Lạt
– Kỹ thuật trồng hoa hồng
– Bón phân cho hoa hồng
1.8. Giá trị của cây hoa hồng
– Giá trị về kinh tế
– Giá trị văn hóa – thẩm mỹ
– Giá trị thảo dược
– Làm thực phẩm
2. Một số phương pháp nhân giống hoa hồng tryền thống
2.1. Nhân giống từ hạt
2.2. Nhân giống hoa hồng bằng phương pháp giâm cành
2.3. Nhân giống hoa hồng bằng phương pháp chiết cành (air-layering)
2.4. Nhân giống hoa hồng bằng phương pháp ghép

Phần 2. Một số phương pháp nhân giống hoa hồng In Vitro
1. Vi nhân giống (Mucropropagation)
1.1. Giai đoạn 1: chọn vật liệu nuôi cây, khử trùng, sự hóa nâu của môi trường
1.2. Tăng sinh chồi: môi trường nuôi cấy, nguồn carbon, các chất điều hòa tăng trưởng thực vật, các yếu tố vật lý tác động lên quá trình tăng sinh chồi, sự trao đổi không khí và ẩm độ trong môi trường nuôi cấy
1.3. Giai đoạn ra rễ và kéo dài rễ: Carbonhydrat, các tác nhân vật lý tác động đến phase này
1.4. Ra rễ trong môi trường tự nhiên
1.5. Giai đoạn cấy chuyển ra vườn ươm (Acclimatization)
2. Tạo hoa hồng xanh bằng kỹ thuật RNAi
– Hoa hồng xanh được tạo ra như thế nào
– Kết luận

Gửi phản hồi