Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hoa lan Nuôi trồng và Kinh doanh – PTS. Phan Thúc Huân

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PTS. PHAN THÚC HUÂN
Cẩm nang trồng cây và hoa kiểng
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG – 2005Nội dung:

Chương I. Lịch sử nuôi trồng hoa lan
1. Lịch sử nuôi trồng hoa lan ở các nước trên thế giới
2. Lịch sử nuôi trồng hoa lan Việt Nam
Chương II. Hoa lan châu Á nhiệt đới – Đông Nam Á – Việt Nam và sự phân bố
1. Sự phân bố lan trên thế giới
2. Hoa lan Châu Á Nhiệt đới – Đông Nam Á
3. Hoa lan Việt Nam
Chương III. Hình thái, phân loại và sinh trưởng của cây lan
1. Hình thái
2. Phân loại
3. Sinh trưởng
Chương IV. Yêu cầu sinh thái của cây lan
1. Nhiệt độ
2. Ẩm độ
3. Ánh sáng
4. Độ thông thoáng
5. Môi trường và dinh dưỡng
Chương V. Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc hoa lan
1. Kỹ thuật nhân giống hoa lan
2. Kỹ thuật trồng hoa lan
3. Kỹ thuật chăm sóc hoa lan
4. Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc một số loài lan đẹp nhất thế giới (Theo Wilma Rittershausen)
Chương VI. Các loại sâu bệnh hại lan và biện pháp phòng trừ
1. Bệnh phi xâm nhiễm
2. Bệnh xâm nhiễm
3. Các loài sâu hại
Chương VII. Kinh doanh hoa lan
1. Các mặt hàng hoa lan và phân loại đóng gói bao bì xuất khẩu
2. Thị trường hoa, lan, cây cảnh và tiếp cận khai thông nắm bắt thị trường
3. Hiệu quả kinh tế, xã hội

Gửi phản hồi