Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm mùa hè

Trang 1 / 90Biên soạn: NGUYỄN LÂN HÙNG (Chủ biên) – LÊ DUY THẮNG
TRNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2005

 

Nội dung

Trồng mộc nhĩ
I. Nghề trồng mộc nhĩ
II. Một số đặc điểm sinh học của mộc nhĩ
III. Kỹ thuật trồng mộc nhĩ
1. Trồng mộc nhĩ trên mùn cưa
2. Trồng mộc nhĩ trên thân cây gôc

Nấm sò và nuôi trồng
I. Đặc điểm chung của nấm sò
II. Việt Nam có thể trồng nấm sò nào
III. Nguyên liệu dùng trong nuôi trồng nấm sò
IV. Khử trùng cơ chất trồng nấm sò
V. Trồng nấm sò như thế nào cho có năng suất
VI. Những nguyên nhân dẫn đến thất bại khi trồng nấm sò
VII. Những lưu ý khi nuôi trồng nấm sò
VIII. Những bệnh thường gặp ở nấm sò
IX. Bảo quản và tiêu thụ nấm sò

Nấm rơm và nuôi trồng
I. Đặc điểm chung của nấm rơm
II. Thời vụ trồng nấm rơm
III. Chọn địa điểm để trồng nấm rơm
IV. Xếp mô trồng nấm
V. Chăm sóc và tưới đón nấm
VI. Nuôi trồng nấm rơm trong nhà
VII. Bệnh trong trồng nấm rơm
VIII. Vấn đề bảo quản và tiêu thụ nấm rơm

Gửi phản hồi