Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật canh tác trên vùng đất úng trũng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Canh tác bền vững ở vùng đất úng trũng
Cơ quan xuất bản: Viện Kinh tế Sinh thái (Eco-Eco) – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt NamNội dung:

Các phương thức sử dụng đất
Các mô hình sử dụng đất bền vững theo phương thức nông lâm kết hợp
Canh tác bền vững ở vùng đất úng trũng
Một số điều cần chú ý khi xây dựng vườn sinh thái theo nông nghiệp bền vững

Gửi phản hồi