Kỹ thuật dán máng chắn nước mưa cho cây cao su

Kỹ thuật dán máng chắn nước mưa cho cây cao su

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Vật liệu, kích thước máng chắn nước mưa
Vị trí gắn máng
Cố định máng
Bôi keo

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi