Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa – Lê Huy Hảo

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tuyển soạn: Lê Huy Thảo
Nhà xuất bản Thanh Hóa – 2007Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Chương 1. Các loại giống lúa mới
1. Giống lúa kháng rầy
2. Hai giống lúa mới Nhị ưu 725 và D ưu 725
3. HS 118 – giống lúa lai cho vụ hè thu
4. Lúa lai Bác ưu 903 chưa gen kháng bạc lá
5. M6 – giống lúa chịu mặn
6. Việt lai 24 – Giống lúa trồng trên đất hạn
7. Hai giống lúa lai: Khải phong 7 và Nhị ưu 986
8. 10 giống lúa ưu việt cho gieo trồng vụ hè thu

Chương 2. Kỹ thuật chăm sóc mạ
1. Bảo quản hạt lúa giống bằng túi khí
2. Bảo quản, tồn trữ lúa giống trong mùa lũ
3. Kinh nghiệm ngâm ủ thóc liền vụ
4. Xử lý hạt giống bằng thuốc Crruiser Plus 312.5FS
5. Khử trùng hạt giống lúa
6. Để hạt lúa giống nảy mầm đều hơn
7. Làm mạ xuân muộn theo phương pháp mạ khay
8. Che phủ nilon cho mạ xuân
9. Kinh nghiệm thâm canh mạ xuân sớm
10. Thâm canh mạ xuân muộn
11. Kỹ thuật “mạ ném”
12. Kỹ thuật gieo mạ trong mùng
13. Kỹ thuật gieo cấy mạ sân trong canh tác lúa
14. Phòng chống rét cho mạ xuân bằng chế phẩm HPC-97R

Chương 3. Kỹ thuật chăm sóc lúa
1. Xử lý ruộng nhiễm mặn
2. Canh tác lúa gieo thẳng ở phía Bắc
3. Kinh nghiệm trồng lúa nếp năng suất cao
4. Biện pháp thâm canh lúa hè thu
5. Sử dụng phân bón lá cao cấp HPC-HIPHOS
6. Kỹ thuật bón phân khoáng cho lúa xuân
7. Một số biện pháp trong chăm sóc lúa xuân cấp bách
8. Kinh nghiệm xử lý lúa xuân trổ bông sớm
9. Phương pháp tưới tiết kiệm nước cho lúa xuân
10. Kinh nghiệm thâm canh lúa lai ở miền núi
11. Bảo vệ hạt lúa săn chắc
12. Kỹ thuật thâm canh lúa đạt năng suất tối ưu
13. Kỹ thuật thâm canh các giống lúa mới chất lượng
14. Kỹ thuật thâm canh lúa cao sản My Sơn 2 và My Sơn 4
15. Những điều cần biết khi bón lót cho lúa
16. Kỹ thuật thâm canh lúa Nghi Hương 2308
17. Kỹ thuật xạ ngầm lúa trên đất phèn
18. 10 khâu kỹ thuật giúp giảm chi phí canh tác lúa
19. “Siêu túi” dùng bảo quản sau thu hoạch
20. Bảo quản thóc quy mô hộ gia đình

Gửi phản hồi