Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật sản xuất, chế biến và sử dụng phân bón – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tủ sách khuyến nông dành cho người lao động
Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2006Nội dung:

1. Khái niệm về phân bón
– Phân bón và lịch sử phát triển
– Các loại phân bón
– Thành phần phân bón
– Phân hiệu quả nhanh và phân hiệu quả chậm
– Phân bón đơn, phân đa dinh dưỡng và phân đa chức năng
– Hàm lượng và tỷ lệ
– Lượng phân
– Năng suất do phân bón
– Hệ số sử dụng phân bón
– Hiệu lực tồn dư của phân bón
– Lãi ròng và lãi suất

2. Sản xuất, chế biến phân bón
2.1. Phân đa chức năng
– Phân đa dinh dưỡng, phân đa chức năng
– Sản xuất phân đa chức năng
– Bao gói
– Ưu và nhược điểm của phân đa lượng và đa chức năng
– Giải pháp sản xuất kinh doanh phân bón
– Việc sản xuất phân ở Việt Nam
2.2. Phân vi sinh
– Các loại phân vi sinh
– Phân vi sinh BioGro
– Chất lượng phân vi sinh
– Sản xuất phân vi sinh BioGro
2.3. Phân ủ
– Phân ủ nhằm cải tạo độ màu của đất
– Phân ủ làm nguồn dinh dưỡng cho cây
– Vai trò của vi sinh vật trong quá trình ủ phân
– Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng phân ủ
– Cách ủ phân
– Phân ủ hoàn thiện và chưa hoàn thiện

3. Sử dụng phân bón
– Phân bón, năng suất và lãi suất
– Phân bón và tác động của nó tới đất trồng
– Phân bón và chất lượng nông sản
– Phân bón và môi trường
– Khái niệm sử dụng phân bón phối hợp cân đối
– Đặc tính và giải pháp sử dụng phân bón phối hợp cân đối
– Quy trình sử dụng phân bón phối hợp cân đối

Gửi phản hồi