Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch – PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TSKH. NGUYỄN XUÂN NGUYÊN (Chủ biên)
TRUNG TÂM TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT , HÀ NỘI – 2004Nội dung:

Chương 1. LỊCH SỬ KỸ THUẬT THỦY CANH
1.1. Cách trồng cây thủy canh – Những yêu cầu cơ bản
1.1.1. Nước
1.1.2. Nước – dung dịch khoáng
1.1.3. Nhiệt độ và ánh sáng
1.1.4. Không khí
1.1.5. Kiểm soát bệnh và sâu hại
1.1.6. Những nhu cầu phù hợp với cây trồng thủy canh
1.2. Thức ăn của cây trồng và dung dịch dinh dưỡng
1.2.1. Các khoáng chất thiết yếu
1.2.2. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng
1.2.3. Sự thay đổi tỷ lệ các chất dinh dưỡng theo mùa
1.2.4. Làm thể nào để mua hoặc tạo ra hỗn hợp khoáng chất?
1.2.5. Chất lượng nước
1.2.6. Kiểm tra dung dịch dinh dưỡng
1.2.7. Điều chế và thay thế dung dịch dinh dưỡng
1.3. Môi trường cho cây thủy canh
1.3.1. Cát
1.3.2. Xỉ
1.3.3. Chất khoáng peclit
1.3.4. Chất khoáng vecmiculit
1.3.5. Vật liệu nền growool
1.3.6. Vật liệu nền là đất sét nung
1.4. Ứng dụng sinh khối thực vật Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành ở một số nước trong khối ASEAN

Chương 2. KỸ THUẬT TRỒNG SẠCH
2.1. Phân loại hệ thống trồng sạch
2.2. Kỹ thuật thủy canh
2.2.1. Trồng ngập nước: hệ thống Gericke
2.2.2. Hệ thống thủy canh nổi
2.2.3. Trồng ngập trong nước tuần hoàn
2.2.4. Kỹ thuật màng dinh dưỡng
2.2.5. Các bộ phận của hệ thống kỹ thuật màng dinh dưỡng
2.2.6. Các kỹ thuật màng dinh dưỡng đặc biệt
2.3. Sương mù dinh dưỡng: thủy canh thoáng khí
2.4. Trồng trên chất trơ, hệ thống mở (không tuần hoàn)
2.5. Trồng trên nền cát
2.6. Trồng bằng cát trong nhà kính
2.7. Hệ thống trồng bằng cát mỏng
2.8. Chất nền trơ trong túi
2.8.1. Cát và chất khoáng khác
2.8.2. Vecmiculit
2.8.3. Peclit
2.8.4. Chất nền hữu cơ tổng hợp
2.8.5. Chất xơ khoáng
2.9. Trồng cây trên nền trơ (hệ thống kín) hay trồng trên nền sỏi

Chương 3. THỰC HÀNH THỦY CANH QUY MÔ NHỎ
3.1. Trồng cây trong nước
3.2. Trồng cây trên nền cát hoặc vecmiculit
3.3. Trồng cây trên nền sỏi theo kỹ thuật thủy canh
3.4. Thủy canh trong gia đình trên quy mô nhỏ
3.5. Chuẩn bị bồn trồng thủy canh
3.6. Gieo hạt vào môi trường
3.7. Trồng cây mầm vào môi trường nền
3.8. Cung cấp dinh dưỡng cho cây

Chương 4. DINH DƯỠNG TRONG TRỒNG SẠCH
4.1. Giới thiệu
4.2. Các chất dinh dưỡng cho cây trồng
4.3. Công thức dinh dưỡng
4.4. Nồng độ chất dinh dưỡng
4.5. Các hóa chất dùng trong dung dịch dinh dưỡng
4.6. Tính công thức dung dịch dinh dưỡng
4.7. Độ tinh khiết của phân bón sử dụng
4.8. Điều chế dung dịch dinh dưỡng đậm đặc
4.9. Sử dụng các công thức dinh dưỡng có sẵn cho trồng sạch
4.10. pH và độ dẫn
4.11. Độ mặn của nước cấp

Chương 5. KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG TRỒNG TRỌT
5.1. Xử lý môi trường trồng cây
5.2. Xử lý môi trường đá vôi
5.3. Kỹ thuật phun
5.4. Các phương pháp chữa bệnh

Chương 6. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA KỸ THUẬT THỦY CANH
6.1. Các ưu điểm chung
6.1.1. Kiểm soát dinh dưỡng cây trồng
6.1.2. Giảm bớt công việc nặng nhọc
6.1.3. Dễ dàng tưới tiêu
6.1.4. Dễ dàng khử trùng
6.1.5. Nâng cao sản lượng
6.2. Ưu điểm trong các điều kiện đặc biệt
6.2.1. Sản xuất ở những vùng không có đất thích hợp
6.2.2. Tiết kiệm nước
6.3. Các nhược điểm của trồng sạch
6.3.1. Chi phí đầu tư cao
6.3.2. Đòi hỏi kỹ thuật cao trong quản lý

Chương 7. BỆNH RỄ VÀ NẤM BỆNH RỄ
7.1. Vấn đề sinh lý cơ bản của bệnh rễ
7.2. Nơi thường mắc bệnh
7.3. Mầm bệnh và phản ứng của cây trồng
7.4. Nấm bệnh trong các hệ thống thủy canh
7.5. Vi khuẩn trong hệ thống thủy canh

Chương 8. TÍNH TOÁN DINH DƯỠNG TRONG KỸ THUẬT THỦY CANH
8.1. Phương pháp tính toán
8.2. Nghiên cứu nảy mầm và thiếu hụt khoáng chất
8.2.1. Nghiên cứu thực nghiệm về nảy mầm
8.2.2. Nghiên cứu về sự thiếu khoáng chất

Gửi phản hồi