Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng Cà và Cà Chua – GS.TS. Đường Hồng Dật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: GS.TS ĐƯỜNG HỒNG DẬT
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI, năm 2003Nội dung:

Phần một: Cây Cà và kỹ thuật trồng
1. Kỹ thuật trồng cà
2. Phòng trừ sâu bệnh cho cây cà
3. Thu hoạch, chọn và để giống cà

Phần hai: Cây Cà Chua và kỹ thuật trồng
1. Nguồn gốc và các đặc tính của cà chua
2. Các giống cà chua
3. Kỹ thuật trồng trọt cà chua
4. Chế biến cà chua
5. Phòng trừ sâu bệnh hại cà chua

Gửi phản hồi