Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng cây ăn quả – Khóm (Dứa)

Trang 1 / 70Nội dung:

Hàm lượng dinh dưỡng trong một số giống dứa
Khả năng phát triển của cây dứa ở nước ta
Mục đích thâm canh dứa
Đặc điểm các giống dứa tốt
Những giống dứa phổ biến ở nước ta
Cách chọn chồi dứa nhân giống
Những điều cần lưu ý khi nhân giống dứa bằng chồi
Kỹ thuật nhân giống dứa bằng thân
Biện pháp nâng cao số lượng và chất lượng chồi dứa giống
Kỹ thuật trồng dứa
Bón phân cho cây dứa
Tỉa chồi cho dứa
Trừ cỏ cho vườn dứa
Biện pháp rải vụ thu hoạch dứa
Đạp dứa
Dùng đất đèn xử lý dứa ra hoa trái vụ
Điều kiện xử lý ra hoa trái vụ cho cây dứa
Sâu, bệnh hại cây dứa và cách phòng trừ
Thu hoạch dứa
Vận chuyển và bảo quản dứa

Gửi phản hồi