Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng cây cao su với diện tích nhỏ – Việt Chương, Nguyễn Văn Minh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Việt Chương, Nguyễn Văn Minh
Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật, Hà Nội – 2010Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Cây cao su trong những ngày đầu du nhập
Việc khuyến khích giới tiểu điền trồng cây cao su
Cây cao su với điều kiện sinh thái
Tìm hiểu đặc tính thực vật của cây cao su
Đất trồng cao su
Giống cây cao su
Kỹ thuật trồng cao su
Dùng phân bón cho cao su
Chăm sóc vườn cao su
Thu hoạch mủ
Phòng trừ sâu bệnh

Gửi phản hồi