Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng cây làm nguyên liệu giấy – NXB Lao động xã hội

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Viên Tư vấn phát triển KT – XH nông thôn & miền núi
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2002Nội dung:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Cây tràm
Chương 3. Cây thông
– Kỹ thuật trồng thông ba lá
– Kỹ thuật trồng thông đuôi ngựa
– Kỹ thuật trồng thông nhựa
Chương 4. Cây bạch đàn
– Kỹ thuật trồng bạch đàn liễu, bạch đàn đỏ, bạch đàn chanh
– Kỹ thuật trồng bạch đàn trắng
Chương 5. Cây luồng
– Quy trình kỹ thuật ươm giống luồng bằng cành
– Quy trình trồng xen tre luồng với cây nông nghiệp ngắn ngày trong hai năm đầu
Chương 6. Cây hông

Gửi phản hồi