Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng cây ăn quả (Ca cao, đu đủ) – KS.Dương Tấn Lợi

Trang 1 / 60Biên soạn: KS. DƯƠNG TẤN LỢI

 

Nội dung:

CÂY ĐU ĐỦ
Thành phần dinh dưỡng một số giống đu đủ
Điều kiện sống của cây đu đủ
Chống ngập úng cho cây đu đủ
Nhân giống đu đủ bằng phương pháp giâm cành
Cây đu đủ đực, đu đủ cái, đu đủ lưỡng tính
Nguyên nhân tính đực cái của cây đu đủ
Cách chọn cây đu đủ cái và đu đủ lưỡng tính
Kỹ thuật trồng cây đu đủ
Cách làm cho cây đu đủ lùn (không vươn cao)
Kỹ thuật bón phân cho cây đu đủ
Những loại sâu bệnh hại đu đủ

CÂY CA CAO
Điều kiện sinh trưởng của cây ca cao
Phân biệt các giống ca cao
Vườn ươm cây ca cao con
Kỹ thuật trồng và chăm sóc ca cao
Sâu, bệnh hại cây ca cao
Thu hoạch và sơ chế ca cao

Gửi phản hồi