Kỹ thuật trồng cây thuốc – NXB Lao động

Kỹ thuật trồng cây thuốc – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: CHU THỊ THƠM – PHẠM THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2006

Nội dung:

I. Trồng cây thuốc ở Việt Nam
II. Kỹ thuật trồng
III. Cách trồng một số cây thuốc
1. Tam thất
2. Xuyên khung
3. Hoài sơn
4. Cát cánh
5. Bạch thược
6. Thảo quả
7. Ý dĩ
8. Kim ngân
9. Đỗ trọng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

 

Gửi phản hồi