Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO (Quyển 1: Cây có múi) – NXB Lao động Xã hội

Trang 1 / 139DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÈ VÀ CÂY ĂN QUẢ – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU XUẤT BẢN SÁCH VÀ TẠP CHÍ (RPC)
Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội – 2006
Nhóm tác giả: GS.TS. Lê Văn Tố, ThS. Nguyễn Duy Đức, CN. Nguyễn Ngữ, KS. Nguyễn Vũ Hồng Hà, PGS.TS. Vũ Mạnh Hải, TS. Đỗ Đình Ca, KS. Nguyễn Quốc Hùng, TS. Phạm Minh Cương, ThS. Bùi Quang Đãng, ThS. Nguyễn Văn Dũng, KS. Nguyễn Đình Hùng, TS. Nguyễn Minh Châu, TS. Lê Thị Thu Hồng, ThS. Phạm Ngọc Liễu, ThS. Huỳnh Trí Đức, ThS. Lâm Thị Mỹ Nương, KS. Nguyễn Hữu Thành, KS. Phạm Văn Vui, ThS. Bùi Thị Mỹ Hồng, KS. Lê Thị Khỏe, KS. Huỳnh Văn Tấn, NCS. Huỳnh Văn Thành, ThS. Võ Hữu Thoại, ThS. Võ Thế Truyền
Hiệu đính: GS.TSKH. Trần Thế Tục

 

Nội dung:

Phần 1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi
Chương 1. Giới thiệu về cây có múi
Chương 2. Kỹ thuật sản xuất cây giống cây có múi xác nhận
Chương 3. Kỹ thuật nhân giống cây có múi
Chương 4. Bệnh hại trên vườn ươm cây có múi và biện pháp phòng trừ
Chương 5. Kỹ thuật trồng bưởi ở miền bắc
Chương 6. Kỹ thuật trồng bưởi ở miền nam

Phần 2. Hệ thống đảm bảo chất lượng
Chương 1. Tổng quan tình hình bảo quản nông sản sau thu hoạch
Chương 2. Những khái niệm cơ bản về chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng
Chương 3. Trình tự lập một hệ thống đảm bảo chất lượng

Phụ lục

Gửi phản hồi