Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tham gia biên soạn: Hoàng Thanh Tiệm, Lê Ngọc Báu, Tôn Nữ Tuấn Nam, Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Thoa
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2007Nội dung:

1. Đặc điểm hình thái của cây hồ tiêu
– Thân, cành, lá tiêu
– Hệ thống rễ tiêu
– Hoa, quả tiêu
2. Yêu cầu sinh thái của cây tiêu
3. Giống tiêu và kỹ thuật ươm giống tiêu
– Giống tiêu
– Kỹ thuật nhân giống tiêu
– Cắt hom và ươm hom tiêu
– Ươm, trồng hom tiêu
4. Trụ tiêu (nọc tiêu), choái
– Cây trụ sống
– Cây trụ gỗ
– Trụ xây bằng gạch
5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
– Khai hoang xây dựng vườn tiêu
– Mật độ khoảng cách trồng tiêu
– Trồng tiêu
– Chăm sóc vườn tiêu
6. Bệnh hại trên cây tiêu và biện pháp phòng trừ
– Bệnh vàng lá trên cây tiêu(chết chậm – tuyến trùng)
– Bệnh chết nhanh trên cây tiêu
– Bệnh virus trên cây tiêu
– Bệnh thán thư trên cây tiêu
– Bệnh đen lá trên cây tiêu
– Bệnh khô vằn trên cây tiêu
– Các loại bệnh khác trên cây tiêu
7. Sâu hại trên cây tiêu và biện pháp phòng trừ
– Rệp muội hại tiêu
– Rệp sáp hại tiêu
– Rệp sáp giả vằn hại tiêu
– Sâu đục thân tiêu
– Các loại sâu hại tiêu khác
8. Thu hoạch và chế biến tiêu
– Thu hoạch tiêu
– Chế biến tiêu đen
– Chế biến tiêu trắng

Gửi phản hồi