Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng chiết ghép giâm cành Hoa hồng

 

Trang 1 / 100Biên soạn: Việt Chương – Lâm Thị Mỹ Hương
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Năm 2000


Nội dung:

Phần dẫn nhập
Nghề trồng hoa hồng ở nước ta
Chọn giống
Điều kiện sinh trưởng và phát triển của hoa hồng
Loại đất nào hợp với cây hoa hồng
Nhân giống cây hoa hồng
Kỹ thuật trồng hoa hồng
Chế độ tưới nước cho cây hoa hồng
Bón phân cho hoa hồng
Chăm sóc cây hoa hồng
Thu hoạch hoa hồng
Sâu bệnh và cách phòng trừ

Gửi phản hồi