Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm – NXB Nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2002 Nội dung:
 
Chương 1. GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG DÂU
I. Giống dâu
Một số giống dâu chủ yếu đang trồng ở Việt Nam
1. Các giống dâu địa phương
2. Các giống dâu mới lai tạo
II. Phương pháp nhân giống dâu
A. Nhân giống theo phương pháp vô tính
1. Một số điều chú ý về kỹ thuật chọn hom dâu
2. Kỹ thuật trồng hom
B. Nhân giống theo phương pháp hữu tính
1. Kiểm tra chất lượng hạt dâu
2. Kỹ thuật ươm hạt dâu
3. Thu hoạch cây dâu non
4. Kỹ thuật trồng cây dâu lai
 
Chương 2: QUẢN LÍ CHĂM SÓC CÂY DÂU
I. Quản lí chăm sóc cây dâu sau khi trồng
1. Trồng giặm
2. Tưới nước
3. Bón thúc phân
4. Phòng trừ cỏ dại
5. Đốn tạo hình
5.1. Tác dụng của việc tạo đốn
5.2. Kỹ thuật đốn tạo hình
5.3. Quản lý chăm sóc ruộng dâu đã được tạo hình
5.3.1. Đốn hàng năm
5.3.2. Đốn đông
5.3.3. Đốn hè
5.3.4. Đốn phớt vụ thu
6. Đốn sát
7. Kỹ thuật đốn phớt vụ đông lưu cây đốn hè
II. Bón phân cho cây dâu
1. Bón phân hữu cơ
2. Bón phân vô cơ qua đất
3. Bón phân qua lá (bón ngoài rễ)
III. Cày đất ở ruộng dâu
1. Tác dụng của cày bừa đất
2. Kỹ thuật làm đất vụ đông
 
Chương 3: MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH HẠI DÂU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
I. Một số bệnh hại dâu
1. Bệnh bạc thau
2. Bệnh gỉ sắt
3. Bệnh xoăn lá
II. Bệnh sinh lí ở cây dâu
III. Một số sâu hại dâu
1. Rệp hại búp dâu
2. Rệp sáp
 
Chương 4: KỸ THUẬT NUÔI TẰM
1. Chọn giống tằm
2. Vận chuyển và ấp trứng tằm
3. Thời vụ nuôi tằm (dương lịch)
4. Chuẩn bị nhà và dụng cụ nuôi tằm
5. Sát trùng nhà và dụng cụ nuôi tằm
6. Băng tằm
7. Nuôi tằm con
8. Nuôi tằm lớn
9. Tằm chính lên né
10. Trở lửa
11. Gỡ kén
 
Chương 5: PHÒNG TRỪ BỆNH TẰM
I. Bệnh tằm và phòng trừ
1. Bệnh tằm do virus
2. Bệnh do vi khuẩn
3. Bệnh do nấm (bệnh tằm vôi)
4. Nhặng hại tằm
II. Một số loại thuốc dùng cho tằm và cách sử dụng
1. Lục mê tố
2. Hồng mê tố
3. Kháng khuẩn đa năng và tăng sản lượng kén
4. Thuốc kháng khuẩn
5. Thuốc trị bệnh tằm vôi (Khắc lục tố)
6. Thuốc trừ nhặng tằm 25%
7. Thuốc sát trùng dụng cụ nhà tằm
III. Biện pháp phòng trừ tổng hợp

Gửi phản hồi