Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng dưa hấu – PTS. Phạm Hồng Cúc

Trang 1 / 41Tác giả: PTS. Phạm Hồng Cúc
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP.HCM – 2003

 

Nội dung:

1. Giới thiệu về cây dưa hấu
2. Đặc tính cây dưa hấu
3. Yêu cầu sinh thái của cây dưa hấu
4. Giống dưa hấu
5. Kỹ thuật trồng dưa hấu
– Thời vụ
– Gieo hạt, ươm cây con
– Chuẩn bị đất, trồng cây
– Sử dụng màng phủ nông nghiệp (bạt plastic)
6. Chăm sóc dưa hấu
– Bón phân cho dưa hấu
– Làm cỏ
– Tưới nước cho cây dưa hấu
– Tỉa nhánh dưa hấu
– Định hướng cây dưa hấu
– Thụ phấn cho dưa hấu
– Chọn trái dưa hấu để dưỡng
– Sử dụng phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng
7. Phòng trừ sâu bệnh
– Một số sâu hại dưa hấu quan trọng
– Bệnh quan trọng thường gặp trên cây dưa hấu
8. Thu hoạch dưa hấu

Gửi phản hồi