Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng dừa – KS. Dương Tấn Lợi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Dương Tấn Lợi
Nhà Xuất Bản Thanh Niên – 2004Nội dung:

1. Điều kiện sinh trưởng của cây dừa
2. Giống dừa trồng
– Các nhóm dừa
– Các giống dừa hiện có ở đồng bằng sông Cửu Long
3. Kỹ thuật thiết lập vườn ươm
4. Trồng và chăm sóc dừa con
5. Chăm sóc cải tạo vườn dừa cũ
6. Phòng trị các loại sâu bệnh chính trên dừa
7. Xen canh trong vườn dừa

Gửi phản hồi