Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng dưa leo, khổ qua – KS. Nguyễn Văn Tuyển

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Nguyễn Văn Tuyển
Nhà Xuất Bản Thanh Niên – 2012Nội dung:

Lợi ích kinh tế của dưa leo và khổ qua

Phần 1. Kỹ thuật trồng dưa leo
Bài 1. Giới thiệu cây dưa leo
Bài 2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo
Bài 3. Phòng trừ sâu bệnh trên dưa leo

Phần 2. Kỹ thuật trồng khổ qua (mướp đắng)
Bài 1. Giới thiệu về cây khổ qua
Bài 2. Kỹ thuật trồng khổ qua
Bài 3. Kỹ thuật trồng khổ qua giống F1
Bài 4. Phòng trừ sâu bệnh