Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng hoa Lan – Biên soạn Ngọc Lan

 

Trang 1 / 314Biên soạn: NGỌC LAN
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG, năm 2005


Nội dung:

Thế giới của Lan
Tại sao trồng Lan?
Phong Lan
Lịch sử của Lan
Mặt sinh vật học của Lan

Trồng Lan ở đâu
Trồng Lan trong nhà
Trồng Lan ngoài trời
Trồng Lan dưới mái kính

Chăm sóc và trồng
Dụng cụ và thiết bị
Môi trường phát triển
Cho Lan vào chậu và cắm chặt
Nhân giống
Chăm sóc thường lệ
Những vấn đề thông thường của Lan

Hướng dẫn về các loại Lan
Những loại Lan phổ biến
Lan của người trồng chuyên môn
Loại địa lan sống trong môi trường ôn hòa

Gửi phản hồi