Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào – Ngọc Hà

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Sưu tầm và biên soạn: NGỌC HÀ
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA – THÔNG TIN, năm 2011Nội dung:

* Kỹ thuật trồng hoa Cúc
* Kỹ thuật trồng hoa Cát Tường
* Kỹ thuật trồng hoa Lily
* Kỹ thuật trồng hoa Lay Ơn
* Kỹ thuật trồng hoa Thược Dược
* Kỹ thuật trồng hoa Lan
* Kỹ thuật trồng hoa Thủy Tiên
* Kỹ thuật trồng hoa Đồng Tiền
* Kỹ thuật trồng hoa Sen
* Kỹ thuật trồng hoa Cẩm Chướng
* Kỹ thuật trồng hoa Hồng
* Kỹ thuật trồng hoa Đỗ Quyên
* Kỹ thuật trồng hoa Mai
* Kỹ thuật trồng hoa Đào
* Kỹ thuật trồng Quất cảnh

Gửi phản hồi