Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng lan căn bản

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Stephen R. Batchelor.
Biên dịch: Farmvina



Nội dung:

Trồng lan dưới ánh sáng nhân tạo
Trồng lan ngoài trời và nơi cửa sổ
Ánh sáng và nhiệt độ cần cho lan
Tình trạng ô nhiễm không khí, sự luân chuyển không khí và độ ẩm
Tưới nước cho lan
Nhu cầu dinh dưỡng của lan
Bón phân cho hoa lan
Thay chậu cho lan
Cách đặt tên, nhân giống từ hạt và sinh sản vô tính
Nhân giống lan trên quy mô nhỏ
Côn trùng gây hại trên lan
Bệnh của lan

Gửi phản hồi