Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng mai vàng – Thái Văn Thiện

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: THÁI VĂN THIỆN
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC NGHỆ THUẬT BONSAI THANH TÂM
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2008Nội dung:

Phần I. Tìm hiểu về cây mai
1. Đặc điểm sinh học cây mai
2. Đặc điểm sinh thái cây mai
Phần II. Kỹ thuật trồng cây mai ghép
A- Đánh giá tổng quát về cây mai
1. Căn cứ vào giai đoạn sinh trưởng
2. Chọn bộ rễ
B- Kỹ thuật bứng mai
1. Cắt cành trước khi bứng
2. Cắt rễ
C- Trồng cây mai mới bứng vào chậu
1. Chọn chậu
2. Chuẩn bị đất trồng
3. Trồng vào chậu
D- Chăm sóc gốc mới trồng
1. Tưới nước
2. Bón phân
3. Sâu bệnh
Phần III. Kỹ thuật ghép mai
1. Ghép áp
2. Ghép chồi
3. Ghép mắt
Phần IV. Chăm sóc cây mai ghép
1. Nước tưới
2. Bón phân
Phần V. Sâu bệnh trên cây mai
A- Côn trùng gây hại
1. Sâu hại
2. Côn trùng chích hút
B- Bệnh
Phần VI. Biện pháp cho mai nở đúng tết
1. Những yếu tố kỹ thuật trong nuôi trồng
2. Những yếu tố khác
3. Ngày lảy lá mai
Phần VII. Chăm sóc cây mai sau tết
Phần VIII. Nhân giống cây mai

1. Gieo hạt
2. Chiết cành
3. Giâm cành

2 Comments

Gửi phản hồi