Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao (NXB Nông Nghiệp)

Trang 1 / 73Biên soạn:
CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM – BAN ĐIỀU HÀNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2003, (Tái bản lần thứ 2)

 

Nội dung:

Kỹ thuật trồng Cây mận
Kỹ thuật trồng Cây lê
Kỹ thuật trồng Cây đào ăn quả
Kỹ thuật trồng chè
Kỹ thuật trồng Cây chè Ku đinh
Kỹ thuật trồng Cây ngân hạnh
Kỹ thuật trồng Cây hạch đào

Gửi phản hồi