Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng một số cây đậu rau – PGS.TS. Tạ Thu Cúc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. TẠ THU CÚC
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2006Nội dung:

Phần I. Đặc điểm chung của cây đậu rau
I. Giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa kinh tế
II. Đặc điểm chung của đậu rau
III. Các thời kỳ sinh trưởng chủ yếu của cây đậu rau

Phần II. Kỹ thuật trồng một số cây đậu rau
A. Đậu Cô ve (Đậu que)
I. Nguồn gốc và phân loại đậu cô ve
II. Đặc điểm thực vật học đâu cô ve
III. Giống đậu cô ve, cô bơ
IV. Yêu cầu ngoại cảnh trồng đậu cô ve
V. Kỹ thuật trồng đậu cô ve
VI. Thu hoạch và sản xuất hạt giống đậu cô ve
B. Đậu Hà Lan
I. Một vài nét về cây đậu Hà Lan
II. Nguồn gốc phân loại đậu Hà Lan
III. Đặc điểm thực vật học đậu Hà Lan
IV. Yêu cầu ngoại cảnh trồng đậu Hà Lan
V. Kỹ thuật trồng đậu Hà Lan
VI. Thu hoạch và sản xuất hạt giống đậu Hà Lan
C. Đậu đũa (Đậu dai áo)
I. Một vài nét về cây đậu đũa
II. Nguồn gốc và phân loại cây đậu đũa
III. Đặc tính thực vật học của đậu đũa
IV. Yêu cầu ngoại cảnh trồng đậu đũa
V. Kỹ thuật trồng đậu đũa
I. Thu hoạch và sản xuất hạt giống đậu đũa

Gửi phản hồi