Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp – PTS. Mai Thị Phương Anh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PTS. MAI THỊ PHƯƠNG ANH
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 1999Nội dung:

I. Cây ớt
Giới thiệu về cây ớt
Nguồn gốc, phân bố và phân loại ớt
Đặc điểm thực vật học của cây ớt
Yêu cầu các điều kiện ngoại cảnh trồng ớt
Kỹ thuật trồng ớt
– Cây ớt cay
– Cây ớt ngọt
Giới thiệu một số giống ớt

II. Cây ngô rau
Giới thiệu về cây ngô rau
Giá trị kinh tế của cây ngô rau
Nguồn gốc, phân bố và phân loại ngô rau
Đặc điểm thực vật học cây ngô rau
Yêu cầu ngoại cảnh trồng cây ngô rau
Kỹ thuật trồng cây ngô rau
Những hiểu biết cơ bản về công tác giống ngô rau

III. Cây măng tây
Giới thiệu về cây măng tây
Giá trị kinh tế của cây măng tây
Nguồn gốc, phân bố cây măng tây
Đặc điểm thực vật cây măng tây
Yêu cầu đối với điều kiện ngoại cảnh trồng cây măng tây
Kỹ thuật trồng măng tây
Giống măng tây

IV. Cây sulơ xanh (súp lơ xanh)
Giới thiệu về súp lơ xanh
Nguồn gốc, phân bố và phân loại súp lơ
Đặc điểm thực vật súp lơ xanh
Yêu cầu đối với điều kiện ngoại cảnh trồng súp lơ xanh
Chọn giống và nhân giống súp lơ xanh
Kỹ thuật trồng súp lơ xanh
Giới thiệu một số giống súp lơ xanh

V. Cây cải bao
Giới thiệu về cây cải bao
Nguồn gốc, phân bố và phân loại cây cải bao
Đặc điểm thực vật cây cải bao
Các thời kỳ sinh trưởng của cây cải bao
Yêu cầu đối với điều kiện ngoại cảnh trồng cây cải bao
Kỹ thuật canh tác cây cải bao
Thu hoạch, chế biến và bảo quản cây cải bao
Giới thiệu một số giống cải bao

Gửi phản hồi