Kỹ thuật trồng rau sạch:Trồng rau ăn thân củ, rễ củ – PGS.TS. Tạ Thu Cúc

Kỹ thuật trồng rau sạch, Trồng rau ăn thân củ, rễ củ – PGS.TS. Tạ Thu Cúc

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: PGS.TS. TẠ THU CÚC
NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ – 2007

Nội dung:

Kỹ thuật trồng su hào
Kỹ thuật trồng khoai tây
Kỹ thuật trồng hành tây
Kỹ thuật trồng cải củ

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi