Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng rau sạch (Tập 2) -Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


KỸ THUẬT TRỒNG RAU SẠCH (RAU AN TOÀN): Cải bắp, cải bao, cải làm, cải xanh ngọt …, xà lách, dưa hấu, dưa chuột, dưa chuột bao tử, mướp đắng
 
Biên soạn: TRẦN KHẮC THI – TRẦN NGỌC HÙNG
 Nội dung:
 
Hiện trạng và môi trường sản xuất rau ở nước ta
I. Vài nét về hiện trạng sản xuất rau ở nước ta
II. Các nguyên nhân gây ô nhiễm rau trồng
III. Một số quy định về tiêu chuẩn rau sạch
 
Tổ chức sản xuất rau sạch
I. Các nguyên tắc trong sản xuất rau sạch
II. Một số nguyên tắc cơ bản trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
III. Một số giải pháp tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau
 
Kỹ thuật trồng một số loại rau chủ yếu
– Kỹ thuật trồng cây Cải bắp
– Kỹ thuật trồng cây Cải bao
– Kỹ thuật trồng cây cải làn
– Kỹ thuật trồng cây cải xanh ngọt
– Kỹ thuật trồng cây Rau muống
– Kỹ thuật trồng cây Rau ngót
– Kỹ thuật trồng cây Rau mồng tơi
– Kỹ thuật trồng cây Xà lách
– Kỹ thuật trồng cây Dưa hấu
– Kỹ thuật trồng cây Dưa chuột
– Kỹ thuật trồng cây Dưa chuột bao tử
– Kỹ thuật trồng cây Mướp đắng (khổ qua)

Gửi phản hồi