Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc – TS. Nguyễn Bá Hoạt, TS.DS. Nguyễn Duy Thuần

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Bá Hoạt, TS.DS. Nguyễn Duy Thuần
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội- 2005Nội dung:

Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến một số cây thuốc:
1. Actisô
2. Ba bạc bốn lá
3. Ba kích
4. Bạch chỉ
5. Bạch truật
6. Cúc hoa
7. Đỗ trọng
8. Địa hoàng
9. Địa liền
10. Đương quy Nhật
11. Gấc
12. Hà thủ ô đỏ
13. Hoắc thương
14. Ích mẫu
15. Kim tiền thảo
16. Lão quan thảo
17. Mã đề
18. Nghệ
19. Ngưu tất
20. Nhân trần
21. Sả chanh
22. Sâm Việt Nam
23. Thanh cao
24. Thảo quả
25. Trạch tả
26. Trinh nữ hoàng cung
27. Tục đoạn
28. Vân mộc hương
29. Xuyên khung
30. Xuyên tâm liên

Gửi phản hồi