Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vải

Trang 1 / 128Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàng, Lương Xuân Lâm
Nhà Xuất Bản Thời Đại – 2010

 

Tài liệu tham khảo:

  • Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vải
  • Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn – GS.TS. Ngô Thế Dân
  • M01: Giáo trình mô đun: Chuẩn bị giống để trồng – Nghề Trồng vải, nhãn
  • M02: Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất trồng vải, nhãn – Nghề Trồng vải, nhãn
  • M03: chưa có
  • M04: Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng vải, nhãn
  • M05: Giáo trình mô đun: Điều khiển quá trình ra hoa đậu quả – Nghề Trồng vải, nhãn
  • M06: Giáo trình mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm – Nghề Trồng vải, nhãn

 

Nội dung:

Chương 1. Khái quát chung về cây vải
1. Kiến thức chung về cây vải
2. Vấn đề phân bố và gieo trồng cây vải
3. Các giống vải chủ yếu ở Việt Nam và trên thế giới

Chương 2. Đặc tính sinh học và yêu cầu về điều kiện môi trường của cây vải
1. Đặc tính sinh học của cây vải
2. Yêu cầu về điều kiện môi trường trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vải
3. Nhu cầu dinh dưỡng của cây vải
4. Một số tác dụng chủ yếu của quả vải

Chương 3. Chọn giống và quy hoạch hóa khu trồng
1. Các giống vải chủ yếu
2. Kỹ thuật chọn giống
3. Quy hoạch khu trồng

Chương 4. Kỹ thuật trồng vải
1. Thời vụ và đất trồng
2. Phương pháp trồng
3. Kỹ thuật chăm sóc vải
4. Phương pháp bón phân cho vải
5. Ứng dụng ghép cây vải thiều cho quả sớm

Chương 5. Phòng trị sâu bệnh gây hại
1. Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh trên vải
2. Phòng các bệnh chủ yếu
3. Phòng chống sâu bệnh gây hại

Chương 6. Phương pháp thu hoạch và bảo quản vải
1. Thu hoạch
2. Phương pháp giữ quả vải tươi lâu
3. Kỹ thuật đốn tỉa cành sau thu hoạch

Gửi phản hồi