Trang 1 / 17Biên soạn bởi: vuonhongleo.com


Nội dung:

1. Hướng dẫn trồng cây hoa hồng leo khi mới mua về
2. Chu kỳ bổ sung chất dinh dưỡng cho cây hoa hồng leo
3. Phương pháp và thuốc trị bệnh cho cây hoa hồng leo
4. Một số sâu bệnh hại chính trên cây hoa hồng và biện pháp phòng trừ

Gửi phản hồi