Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng và ghép sứ Thái nhiều màu – Huỳnh Văn Thới

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Nghệ nhân Huỳnh Văn Thới
Nhà xuất bản Trẻ – 2004Nội dung:

Phần I. Cây sứ Thái
A. Nguồn gốc
B. Phân loại
1. Rễ con
2. Rễ cái
3. Củ
4. Thân
5. Nhánh
6. Lá
7. Đọt
8. Hoa
9. Họng
10. Nhụy
11. Trái
12. Hạt
C. Các giống sứ Sa Mạc
1. Giống thiên nhiên
2. Giống Hà Lan
3. Giống Swazicum
4. Giống Arizona
5. Giống Nhật Bản
6. Giống đang trồng tại Việt Nam
7. Giống sứ mới
– Loại nhập từ Thái Lan
– Giống nhập từ Đài Loan
D. Phân loại sứ Sa Mạc
1. Phân loại theo màu sắc
2. Phân loại theo Thái Lan
3. Phân loại theo lãnh thổ
E. Cây cùng họ Apocynaccae
1. Cây Huỳnh Anh
2. Cây Sứ Đại
3. Cây Thông Thiên
4. Cây Dừa Cạn
5. Cây Pachypodium brévicaule

Phần II. Kỹ thuật trồng sứ
A. Kỹ thuật trồng cây sứ Sa Mạc
1. Môi trường
2. Chậu trồng
3. Dụng cụ trồng sứ
4. Đất trồng cây sứ
5. Các trồng sứ
6. Thay sang chậu mới
B. Cách chăm sóc cây sứ
1. Cách tưới nước cho cây sứ
2. Cách bón phân cho cây sứ
3. Sang chậu đại trà cho cây sứ
4. Cách sửa tạo hình bộ rễ sứ
5. Cách uốn sứ thành kiểng cổ
C. Cách phòng trừ sâu rầy cho cây sứ
1. Sâu xanh hại sứ
2. Rầy bông và bọ sứ
3. Nhện đỏ hại sứ
4. Cách phòng trừ bệnh
– Bệnh thối nhũn
– Bệnh đốm vàng trên lá
– Kinh nghiệm theo dõi chăm sóc
– Kinh nghiệm khác
Đ. Vệ sinh môi trường
1. Nhổ cỏ rác
2. Khu cách ly

Phần III. Kỹ thuật nhân giống câu sứ
A. Cách lai tạo
1. Thành phần của hoa
2. Cách thụ phấn
3. Thụ phấn chéo
B. Cách gieo hạt cây sứ
C. Cách giâm cành cây sứ
D. Cách chiết cành cây sứ
E. Cách tháp ghép cây sứ
Kết luận
Kinh nghiệm

Gửi phản hồi