Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng và kinh doanh Sứ Thái – Hoàng Đức Khương

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: HOÀNG ĐỨC KHƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2006Nội dung:

Phần một. TỔNG QUÁT VỀ CÂY SỨ THÁI
I. Nguồn gốc – Lịch sử cây Sứ Thái
II. Đặc tính thực vật cây Sứ Thái
III. Phân loại cây Sứ Thái
IV. Đặt tên các giống sứ lai mới giới thiệu các giống Sứ đang được nuôi trồng tại Việt Nam

Phần hai. Nuôi trồng cây Sứ Thái
V. Kỹ thuật trồng sứ
VI. Kĩ thuật nhân giống cây Sứ Thái
VII. Kỹ thuật ghép sứ
VIII. Những vấn đề gây hại đối với cây sứ
IX. Chăm sóc cây Sứ Thái
X. Vị thế cây Sứ trong ngành hoa kiểng
XI. Kinh doanh cây Sứ Thái

Gửi phản hồi