Kỹ thuật trồng và phương pháp lai tạo xương rồng Bát Tiên

Kỹ thuật trồng và phương pháp lai tạo xương rồng Bát Tiên

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Tác giả: HUỲNH VĂN THỚI
NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI – 2001

Nội dung:

Chương 1. Nguồn gốc cây xương rồng bát tiên
Chương 2. Các loại xương rồng bát tiên
Chương 3. Kỹ thuật trồng xương rồng bát tiên
Chương 4. Phương pháp ghép xương rồng bát tiên
Chương 5. Phương pháp lai tạo giống xương rồng bát tiên

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi