Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng Xoài – NXB Nông nghiệp

Trang 1 / 23Biên soạn: Dương Minh, Võ Thanh Hoàng, Lê Thanh Phong
Khoa Trồng trọt – Đại học Cần Thơ
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP.HCM – 2001

 

Nội dung:

1. Giới thiệu về cây xoài
2. Đặc tính cây xoài
3. Yêu cầu sinh thái của cây xoài
– Khí hậu
– Đất
4. Giống xoài
5. Nhân giống xoài
6. Kỹ thuật trồng xoài
– Thời vụ
– Khoảng cách trồng
– Phân bón
7. Chăm sóc xoài
– Xử lý hoa
– Tăng đậu trái
– Tưới
– Xén cành
8. Côn trùng phá hại
– Ruồi đục trái (Dacus dorsalis)
– Rầy xanh (Idioscopus elypealia và nivesparsus)
– Sùng đục thân(Plocaederus ruficornis)
– Bọ đục cành (Niphonoclea albata và Niphonoclea capito)
– Sâu ăn bông
– Rệp sáp (Icerya seychellarum và Planococus lilacinus)
– Rệp dính (Cocus viridia, C.mangiferae và Pulvanảia psidiiaa)
9. Bệnh hại xoài
– Thán thư nấm (nấm Colletotrichum gloeosporioides)
– Bệnh thối trái, khô đọt (nấm Diplodia natalensis)
– Bệnh cháy lá (nấm Macrophoma mangiferae)
– Đốm lá (nấm Pestalotia mangiferae)
– Bệnh bồ hóng (nấm Capnodium mangiferae)
– Bệnh phấn trắng (nấm Oidium mangiferae)
– Đốm vi khuẩn (vi khuẩn Pseudomonas mangiferae indicae)
10. Thu hoạch và tồn trữ

Gửi phản hồi