Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội (Aloe vera) và cây hoa phấn (Mirabilis jalapa L.) nuôi cấy in vitroLuận văn Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội (Aloe vera) và cây hoa phấn (Mirabilis jalapa L.) nuôi cấy in vitro

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Sinh viên thực hiện: Lê Thị Bích Uyên – TP.HCM, tháng 9/2007
Ngành Công nghệ Sinh Học – Bộ môn Công nghệ Sinh học
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhNội dung:

Chương 1. Mở đầu
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích và yêu cầu

Chương 2. Tổng quan tài liệu
1. Vài nét về cây lô hội và cây hoa phấn
2. Đặc điểm sinh học của cây lô hội và cây hoa phấn
3. Công dụng của cây lô hội và cây hoa phấn
4. Các phương pháp nhân giống cây lô hội và cây hoa phấn
5. Vài nét về các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
6. Vài nét về các vi khuẩn và nấm gây bệnh thường gặp
7. Một số nghiên cứu có liên quan

Chương 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2. Vật liệu
3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả và thảo luận

Chương 5. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi