Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Tổng quan tài liệu nghiên cứu kỹ thuất phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp
1. Giới thiệu về cây lan Hồ Điệp
2. Nuôi cấy mô tế bào thực vật
3. Các yếu tố ảnh hưởng trong nuôi cấy invitro
4. Nuôi cấy phát sinh mô sẹo
5. Phôi vô tính
6. Công nghệ tạo hạt nhân tạo ở cây lan hồ điệp

Vật liệu và phương pháp tiến hàng
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Kết quả và thảo luận

Gửi phản hồi