Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nhân giống vô tính cây ăn quả – Hoàng Ngọc Thuận

Trang 1 / 183Chiết, ghép, giâm cành, tác chồi và nuôi cấy in vitro
Tác giả: Hoàng Ngọc Thuận
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2000

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

A. Đặc điểm thực vật một số loại cây ăn quả chính
1. Thân cây
2. Rễ cây ăn quả
3. Hoa, quả và hạt

B. Vườn ươm cây ăn quả
1. Chọn đất xây dựng vườn ươm
2. Chia lô, thiết kế vườn ươm

C. Các phương pháp nhân giống chung cho các cây ăn quả.
1. Nhân giống bằng phương pháp hữu tính
2. Nhân giống vô tính cây ăn quả

D. Phương pháp nhân giống một số cây ăn quả
1. Nhân giống cam, quýt
2. Nhân giống chuối
3. Nhân giống vải
4. Nhân giống hồng xiêm
5. Nhân giống hồng
6. Nhân giống na
7. Nhân giống mơ
8. Nhân giống mận
9. Nhân giống dứa
10. Nhân giống táo
11. Nhân giống xoài
12. Nhân giống lê
13. Nhân giống chôm chôm
Các chất điều tiết sinh trưởng thường dùng

Gửi phản hồi