Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nước trong đất

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Sự phân bố nguồn nước
Các khe hở trong đất
Phân bố của lỗ hổng
Nước hấp phụ (adhesion) – nước bám dính trên bề mặt keo đất
Lực hấp phụ
Nước mao quản (cohesion)
Lực mao dẫn
Tính mao dẫn thay đổi theo kích thước của các khe hở
Nước trọng lực
Thế năng của nước
Các dạng thế năng của nước
Đơn vị tính của áp suất
Thế năng của nước trong đất
Áp lực nước (+) hay thế năng (-)
Lực giữ nước trong đất
Sự vận chuyển của nước
Sự di chuyển của nước
Quy luật của sự vận chuyển nước trong đất
Nước trong đất – cây – khí quyển SPAC
Nước thấm vào đất và nước chảy tràn trên các loại đất khác nhau
Tính thấm nước they đổi theo thời gian và theo từng loại đất
Chu trình hydro được tạo ra bởi năng lượng mặt trời – Sự bay hơi
Chu trình hydro – Sự thoát hơi nước
Ẩm độ của đất
Tính toán độ ẩm trong đất
Tính toán ẩm độ đất
Các dạng độ ẩm và sự ảnh hưởng đối với cây trồng
Các dạng độ ẩm trên một số loại đất
Các dạng độ ẩm tương ứng với lực giữ nước khác nhau
Cân bằng nước trong đất
Cách tính trữ lượng nước trong đất
Nước hữu hiệu (Available Water Capacity – AWC)
Yếu tố nào ảnh hưởng tới nước hữu hiệu cho cây
Độ cao nước hữu hiệu trên một số loại đất
Độ cao nước hữu hiệu của môt số loại đất

Gửi phản hồi