Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ – PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền
Tủ sách hồng phổ biến kiến thức bách khoa – Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa
Nhà Xuất Bản Nghệ An – 2003Nội dung:

Phần 1. Những vấn đề cơ sở
1. Thiên nhiên hoạt động như thế nào
2. Sự khác nhau giữa nông nghiệp và rừng tự nhiên
3. Đất

Phần 2. Phân bón
1. Các vấn đề chung
– Rễ và lá là các cơ quan hấp thụ chất dinh dưỡng
– Nhu cầu phân đạm (nitơ) cho cây trồng
– Tình hình sản xuất phân nitơ trên thế giới
– Nhu cầu phân lân (phôtpho cho cây trồng
– Phân hữu cơ
2. Phân vi sinh
– Các loại phân vi sinh
– Phân vi sinh BioGro
– Sự khác nhau giữa phân vi sinh và phân hóa học
– Chất lượng phân vi sinh
– Cách bón phân vi sinh BioGro
– Những lợi ích phân vi sinh BioGro mang lại
– Sản xuất phân vi sinh BioGro
3. Phân ủ
– Phân ủ nhằm cài tạo độ màu của đất
– Phân ủ làm nguồn dinh dưỡng cho cây
– Vai trò của vi sinh vật trong quá trình ủ phân
– Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phân ủ
– Cách ủ phân
– Phân ủ hoàn thiện và chưa hoàn thiện
– Bón kết hợp phân ủ với phân vi sinhh

Phần 3. Canh tác hữu cơ
Phụ lục Các tiêu chuẩn cơ bản cho canh tác hữu cơ
Phụ lục Sổ tay kiểm tra chất lượng phân vi sinh BioGro sản xất tại trường ĐHKH tự nhiên Hà Nội

Gửi phản hồi