Phân phức hợp hữu cơ vi sinh – Lê Văn Tri

 

Trang 1 / 62Tác giả: TS. Lê Văn Tri
Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2000

Nội dung:

1. Phân vô cơ
2. Phân hữu cơ
3. Hiệu quả của việc bón kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ
4. Phân vi lượng
5. Phân vi sinh vật
6. Nông nghiệp sinh thái và sử dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh
7. Phân phức hợp hữu cơ vi sinh FITOHOOCMON
8. Kết quả dự án “Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất và ứng dụng phân PHHCVS” giai đoạn 1995 – 1999 trên toàn quốc
9. Kết luận

Gửi phản hồi