Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM- GS.TS. Đường Hồng Dật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
Nhà XuấtBản Lao Động – Xã Hội, năm 2004Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

I. Những hiểu biết cần thiết về tổng hợp bảo vệ cây
1. Định nghĩa
2. Mục đích và mục tiêu của tổng hopwj bảo vệ cây
– Tổng hợp bảo vệ cây tác động lên toàn bộ hệ sinh thái đồng ruộng
– Tổng hợp bảo vệ cây góp phần bảo vệ môi trường sống
3. Các đặc điểm của tổng hợp bảo vệ thực vật
– Sử dụng các biện pháp bảo vệ cây một cách tổng hợp, liên hoàn
– Tổng hợp bảo vệ cây tiến hành các biện pháp bảo vệ thực vật trên cơ sở nắm chắc tình hình phát sinh, diễn biến và gây hại của các loài sâu bệnh
– Tổng hợp bảo vệ cây lấy mục tiêu chủ yếu là bảo vệ năng suất, bảo vệ môi truonwgf
– Tổng hợp bảo vệ cây là tác động điều khiển hệ sinh thái nông nghiệp hướng tới đạt năng suất kinh tế cao

II. Những điều cần biết về thiệt hại do sâu bệnh gây ra
1. Mức độ tác hại của sâu bệnh hại cây
2. Càng thâm canh cao càng phải chú ý nhiều đến tác hại của sâu bệnh
3. Thiệt hại của sâu bẹnh là kết quả hoạt động không bình thường của hệ sinh thái nông nghiệp
4. Những mất cân đối trong sản xất nông nghiệp làm tăng tác hại của sâu bệnh
– Những mất cân đối trong sử dụng giống cây
– Những mất cân đối trong áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác
– Những mất cân đối trong quá trình tổ chức sản xuất
5. Tính chất gây hại của sâu bệnh
– Nhóm sâu bệnh hại của các giai đoạn sinh trưởng
– Nhóm sâu bệnh gây hại tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của cây
– Nhóm sau bệnh gây hại tùy thuộc vào quá trình và mức độ tích lũy một số hợp chất nào đó trong cây
6. Dịch sâu bệnh
7. Tóm tắt những điều cần chú ý về tác hại của sâu bệnh cây

III. Nắm được tình hình phát sinh và diễn biến của sâu bệnh là tiền đề thành công cả tổng hợp bảo vệ cây
1. Các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến phát sinh và diễn biến của sâu bệnh
2. Sâu bệnh có thể gây hại mãn tính và có thể gây hại cấp tính
3. Dự tính dự báo sâu bệnh
4. Tổng hợp bảo vệ cây là cuộc chiến đấu toàn diện

IV. Các phương pháp BVTV và ý nghĩa của chúng trong tổng hợp bảo vệ cây
1. Sử dụng đặc tính chống chịu sâu bệnh của giống cây
2. Phương pháp sinh học phòng trừ sâu bệnh hại cây
3. Phương pháp canh tác phòng trừ sâu bệnh hại cây
4. Phương pháp hóa học phòng trừ sâu bệnh
5. Cách sử sụng các phương pháp BVTV trong tổng hợp bảo vệ cây

V. Cách triển khai ứng dụng tổng hợp bảo vệ cây
1. Hình thành chủ trương dứt khoát và rõ ràng
2. Xây dựng và xác định mục tiêu, nội dung cụ thể
3. Tổ chức tốt việc tập huấn, huấn luyện cho nông dân
4. Triển khai thực hiện nội dung tổng hợp bảo vệ cây dưới dạng các chương trình tiến bộ khoa học – công nghệ

Gửi phản hồi