Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phương pháp làm phân hữu cơ tại làng chài trên Vịnh Hạ Long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍPhương pháp làm phân hữu cơ trong tài liệu này nhằm giải thích cách thức làm phân bởi vi khuẩn, mục đích chính hướng đến làm giảm và cố định lượng rác hữu cơ.
1. Chu trình cơ bản (hàng ngày)
2. Nguyên tắc làm phân hữu cơ
3. Tại sao đống ủ lại phải đảo trộn hằng ngày
4. Kiểm soát nước trộn vào đống ủ
5. Làm sao kiểm tra việc làm phân hữu cơ
6. Khi tốc độ phân hủy chậm
7. Sử dụng phân hữu cơ ra sao

Gửi phản hồi