Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phương pháp nhân giống cây ăn quả – NXB Văn Hóa Dân Tộc

Trang 1 / 283Sổ tay phổ biến kiến thức
Nhiều tác giả
NXB Văn Hóa Dan Tộc, Hà Nội – 2002

 

Nội dung:

Chương 1. Một số vấn đề chung về giống và công tác nhân giống cây trồng
1. Tầm quan trọng của giống thuần và giống lai trong sản xuất nông nghiệp
2. Ý nghĩa của việc gây – nhân giống cây trồng đơn bội
3. Hiệu quả của việc ứng dụng phương pháp phóng xạ vào công tác gây giống cây trồng
4. Tại sao phải phát triển giống nhân tạo
5. Sử dụng phương pháp công nghiệp để đẩy nhanh việc nhân giống cây trồng
6. Kho lưu trữ giống cây trồng
7. Cơ sở khoa học của biện pháp nhân giống cây trồng phổ biến

Chương 2. Nhân giống cây ăn quả
1. Những đặc điểm thực vật của một số loại cây ăn quả phổ biến
– Thân cây ăn quả
– Những đăc điểm của rễ cây ăn quả
– Hoa, quả và hạt
2. Những công tác chuẩn bị cho việc nhân giống cây ăn quả – xây dựng vườn ươm
3. Các phương pháp nhân giống chung cho các cây ăn quả

Chương 3. Phương pháp nhân giống một số loại cây ăn quả phổ biến
1. Nhân giống chuối
2. Nhân giống hồng xiêm
3. Nhân giống vải
4. Nhân giống na
5. Nhân giống hồng
6. Nhân giống mơ
7. Nhân giống dứa
9. Nhân giống mận
10. Nhân giống táo
11. Nhân giống lê
12. Nhân giống xoài
13. Nhân giống chôm chôm
14. Nhân giống bơ
15. Nhân giống cóc (sấu Vân Nam)
16. Nhân giống đào lộn hột (đièu)
17. Nhân giống đào
18. Nhân giống đu đủ
19. Nhân giống khế
20. Nhân giống ổi

Phụ lục 1: Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả
Phụ lục 2: Những biện pháp sinh học bảo vệ mùa màng
1. Thuốc trừ sâu thảo mộc
2. Thuốc trừ sâu sinh học
3. Côn trùng có ích và phương pháp bảo vệ mùa màng
Phụ lục 3: Kỹ thuật bón phân cho một số loai cây ăn quả phổ biến

Gửi phản hồi