Phương pháp trồng và chăm sóc hoa lan

Phương pháp trồng và chăm sóc hoa lan

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: THIÊN KIM
NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT, HÀ NỘI – 2009

Nội dung:

Thế giới loài lan
Tại sao phải trồng lan
Lan ở nơi hoang dã
Lịch sử loài lan
Thực vật học về lan
Nơi trồng lan
Chăm sóc và nuôi trồng lan
Danh mục các loài lan

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi